دانلود آهنگ شب شکن از شاهرخ

۷ اسفند ۱۳۹۶

دانلود آهنگ شب شکن از شاهرخ

دانلود آهنگ شب شکن از شاهرخ

دانلود آهنگ با بالاترین کیفیت و به همراه متن آهنگ


آهنگ شب شکن از شاهرخ

سلام ای اَولین و سلام ای آخرین مرد
کجا بودی که غربت دل مَردارو خون کرد
سلام ای زخم عشقو هوای گریه باتو
تلاوت کُن برامون مصیبت نامه هاتو
یاریَم کُن ای یارو یاوَر دل شکسته ها کجائی
ای تو هم صدا با صدای ما ای رهاتر از رهائی
دست ما پُر از شاخه های گل ،قلب ما پُر از اُمیده
ای مسافر از روشنی بگو ،عُمر شب به سَر رسیده
سلام ای شب شکن طلوع پرچمت
سلام ای خون ما نصار مقدمت
سلام ای شب شکن طلوع پرچمت
سلام ای خون ما نصار مقدمت

سلام ای اَولین و سلام ای آخرین مرد
کجا بودی که غربت دل مردارو خون کرد
سلام ای زخم عشقو هوای گریه باتو
تلاوت کُن برامون مصیبت نامه هاتو
مصیبت نامه هاتو مصیبت نامه هاتو
قصه رهائی سَر کُن قصه گو صحر نزدیکه
آسمون فردا صافِ هر چی این شبا تاریکه
سلام ای شب شکن طلوع پرچمت
سلام ای خون ما نصار مقدمت
سلام ای شب شکن طلوع پرچمت
سلام ای خون ما نصار مقدمت

سلام ای اَولین و سلام ای آخرین مرد
کجا بودی که غربت دل مَردارو خون کرد
سلام ای زخم عشقو هوای گریه باتو
تلاوت کُن برامون مصیبت نامه هاتو
یاریَم کُن ای یارو یاوَر دل شکسته ها کجائی
ای تو هم صدا با صدای ما ای رهاتر از رهائی
دست ما پُر از شاخه های گل ،قلب ما پُر از اُمیده
ای مسافر از روشنی بگو ،عُمر شب به سَر رسیده
سلام ای شب شکن طلوع پرچمت
سلام ای خون ما نصار مقدمت
سلام ای شب شکن طلوع پرچمت
سلام ای خون ما نصار مقدمت

سلام ای اَولین و سلام ای آخرین مرد
کجا بودی که غربت دل مردارو خون کرد
سلام ای زخم عشقو هوای گریه باتو
تلاوت کُن برامون مصیبت نامه هاتو
مصیبت نامه هاتو مصیبت نامه هاتو
عشقو بین ما قسمت کُن ای پُر از سخاوت دستات
با تو سُفرَمونخالی نیست ،بوی نُون تازَس حرفات
سلام ای شب شکن طلوع پرچمت
سلام ای خون ما نصار مقدمت
سلام ای شب شکن طلوع پرچمت
سلام ای خون ما نصار مقدمت
سلام ای شب شکن طلوع پرچمت
سلام ای خون ما نصار مقدمت
سلام ای شب شکن طلوع پرچمت
سلام ای خون ما نصار مقدمت
پخش آنلاین همین آهنگ