دانلود آهنگ گارون گارونه از اندی

۶ اسفند ۱۳۹۶

دانلود آهنگ گارون گارونه از اندی

دانلود آهنگ گارون گارونه از اندی

دانلود آهنگ با بالاترین کیفیت و بهمراه متن


آهنگ گارون گارونه از اندی

Garoonu, garoonu, garoon e
seeroonu, seeroonu, seeroonu e
Etu ko sev, sev acherov
yar jan eenz doo aeeroom es

Garoonu, garoonu, garoon e
seeroonu, seeroonu, seeroonu e
Etu ko sev, sev acherov
yar jan eenz doo aeeroom es

Char lezooneree havadats eem yaru
artsoonknerov lutsrets sev sev acheru
Char lezooneree havadats eem yaru
artsoonknerov lutsrets sev sev acheru

Es ashkharu shad poochpan e heranam
oozoome ee heranal oo moranal
Es ashkharu shad poochpan e heranam
oozoome ee heranal oo moranal

Garoonu, garoonu, garoon e
seeroonu, seeroonu, seeroonu e
Etu ko sev, sev acherov
yar jan eenz doo aeeroom es

Garoonu, garoonu, garoon e
seeroonu, seeroonu, seeroonu e
Etu ko sev, sev acherov
yar jan eenz doo aeeroom es

Garoonu, garoonu, garoon e
seeroonu, seeroonu, seeroonu e
Etu ko sev, sev acherov
yar jan eenz doo aeeroom es

Garoonu, garoonu, garoon e
seeroonu, seeroonu, seeroonu e
Etu ko sev, sev acherov
yar jan eenz doo aeeroom es

Etu ko sereetz molorvadz em koon choonem
bolor geesher artsoon knerov danchoom e
Etu ko sereetz molorvadz em koon choonem
bolor geesher artsoon knerov danchoom e

Yaar jan eenzneets mee heranar seeroom em
antsnortneru gardzoom em te yar goozem
Yaar jan eenzneets mee heranar seeroom em
antsnortneru gardzoom em te yar goozem

Garoonu, garoonu, garoon e
seeroonu, seeroonu, seeroonu e
Etu ko sev, sev acherov
yar jan eenz doo aeeroom es

Garoonu, garoonu, garoon e
seeroonu, seeroonu, seeroonu e
Etu ko sev, sev acherov
yar jan eenz doo aeeroom es

Garoonu, garoonu, garoon e
seeroonu, seeroonu, seeroonu e
Etu ko sev, sev acherov
yar jan eenz doo aeeroom es

Garoonu, garoonu, garoon e
garoone garoone
seeroonu, seeroonu, seeroonu e
seeroonu e seeroonu e

Garoonu, garoonu, garoon e
seeroonu, seeroonu, seeroonu e
Etu ko sev, sev acherov
yar jan eenz doo aeeroom es

Garoonu, garoonu, garoon e
seeroonu, seeroonu, seeroonu e
Etu ko sev, sev acherov
yar jan eenz doo aeeroom es

Garoonu, garoonu, garoon e
seeroonu, seeroonu, seeroonu e
Etu ko sev, sev acherov
yar jan eenz doo aeeroom es

Garoonu, garoonu, garoon e
seeroonu, seeroonu, seeroonu e
Etu ko sev, sev acherov
yar jan eenz doo aeeroom es

پخش آنلاین همین آهنگ