دانلود آهنگ بت چین از مرضیه

۹ اسفند ۱۳۹۶

دانلود آهنگ بت چین از مرضیه

دانلود آهنگ بت چین از مرضیه

دانلود آهنگ با بالاترین کیفیت و به همراه متن آهنگ


آهنگ بت چین از مرضیه

[پیش اهل حرم و دیر زبون شد دل من]

باشد از لعل تو یک
باشد از لعل تو یک بوسه تمن تمنای دلم
خدا وایُ دلم
عزیز وایُ دلم

می کشم خجلت از این
می کشم خجلت از این خواهش بی بیجای دلم
خدا وایُ دلم
عزیز وایُ دلم

عاشق روی توام
بسته موی توام
کشته خوی توام
جانم آاااااه ساکن خدا کوی توام
جانم آاااااه ساکن خدا کوی توام

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی
عزیز من که تو بی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی
عزیز من که ببندی و نپایی

دوستان منعُ کنندم که چرا دل به تو دادم
باید اول به تو گفتند که چنین خوب و چرایی
عزیز من که چنین خوب و چرایی

----------------------------------------

ای بت چین ای بت چین ای بت چین ای صنم
حوروش و ماهُ جبین ماهُ جبین ای صنم
من از تو دوری نـَ توانم دگر
کز تو صبوری نـَ توانم دگر عزیز دلم

هر که تو را دید و ز خود دید و ز خود دل برید
رفت ز خود هر که رخت، تاب و رخت را بدبد
من از تو دوری نـَ توانم دگر
کز تو صبوری نـَ توانم دگر عزیز دلم

زلفُ به رخساره چو افشان کنی چو افشان کنی چو افشان کنی
حالت جمعی تو پریشان کنی پریشان کنی پریشان کنی
وایُ بحال ای دل شیدا دل شیدای من
من از تو دوری نـَ توانم دگر
کز تو صبوری نـَ توانم دگر عزیز دلم

پخش آنلاین همین آهنگ