دانلود آهنگ بوی جوی مولیان ( ترانه ی چنگ ) از بنان

۹ اسفند ۱۳۹۶

دانلود آهنگ بوی جوی مولیان ( ترانه ی چنگ ) از بنان

دانلود آهنگ بوی جوی مولیان ( ترانه ی چنگ ) از بنان

دانلود آهنگ با بالاترین کیفیت و به همراه متن آهنگ


آهنگ بوی جوی مولیان ( ترانه ی چنگ ) از بنان

بوی جوی مولیان آید همی ،
بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربا ن آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او
زیر پایم پرنیان آید همی

ای بخارا ، شادباش و دیر زی
میر زی تو میهمان آید همی

بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربا ن آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او
زیز پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست ،
خنگ ما را تا میان آید همی
خنگ ما را تا میان آید همی
آید همی

ای بخارا ، ای بخارا شادباش و دیر زی
ای بخارا ، ای بخارا شادباش و دیر زی

میر زی تو شادمان آید همی
میر زی تو شادمان آید همی

میر ماه است و بخارا آسمان
ماه سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان
سرو سوی بوستان آید همی

*****

بوی جوی مولیان ، یاد یار مهربان
بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربا ن آید همی