دانلود آهنگ گل مریم از گروه شیدا و مسعود جاهد

۹ اسفند ۱۳۹۶

دانلود آهنگ گل مریم از گروه شیدا و مسعود جاهد

دانلود آهنگ گل مریم از گروه شیدا و مسعود جاهد

دانلود آهنگ با بالاترین کیفیت و به همراه متن آهنگ


آهنگ گل مریم از گروه شیدا و مسعود جاهد

گـــــــل مریم سر راه تو پرپر کردم
ندانستم قسم های تو باور کردم
گـــــــل مریم سر راه تو پرپر کردم
ندانستم قسم های تو باور کردم

به یادم
به یادم آید آنشب در سکوت صحرا
تو بودی و من و مهتاب و عطر گلها
رها بود زغمها دل ما
رها بود زغمها دل ما

رفــتی و شد فـــــــنا آن رویـــــا
در دلم شد بی تو هنگامه برپا
در انتظارت عمرم هــــدر شد
نفـــــرین بر این دنـــــــــیا
در انتظارت عمرم هــــدر شد
نفـــــرین بر این دنـــــــــیا

گـــــــل مریم سر راه تو پرپر کردم
ندانستم قسم های تو باور کردم
گـــــــل مریم سر راه تو پرپر کردم
ندانستم قسم های تو باور کردم

به یادم
به یادم آید آنشب در سکوت صحرا
تو بودی و من و مهتاب و عطر گلها
رها بود زغمها دل ما
رها بود زغمها دل ما

رفــتی و شد فـــــــنا آن رویـــــا
در دلم شد بی تو هنگامه برپا
در انتظارت عمرم هــــدر شد
نفـــــرین بر این دنـــــــــیا
در انتظارت عمرم هــــدر شد
نفـــــرین بر این دنـــــــــیا

گـــــــل مریم سر راه تو پرپر کردم
ندانستم قسم های تو باور کردم
گـــــــل مریم سر راه تو پرپر کردم
ندانستم قسم های تو باور کردم